VTHZ Zevenhuizen

Lid Worden en het gebruik van een tuin
Indien u belangstelling heeft voor een tuin, kunt u contact opnemen met onze secretaris. Zij kan u vertellen of en welke tuinen beschikbaar zijn. U kunt kiezen uit een tuin van 100 of 150 m2 en voorkeur aangeven voor een tuin aan de rand van ons complex of het middengedeelte. Als niet direct een tuin beschikbaar is , kunt u zich inschrijven op de wachtlijst.

 

Onze wachtlijst is op dit moment vol! Er is een tijdelijke stop op nieuwe aanmeldingen.

 

Lidmaatschap
Om een tuin te kunnen gebruiken is lidmaatschap van onze vereniging verplicht.

 

Voorwaarden
Het lidmaatschap en het gebruik van een tuin betreft altijd een heel kalenderjaar, met stilzwijgende verlenging. Opzeggen dient vóór 1 december te geschieden.

 

Bij aanvang wordt een borgsom in rekening gebracht. De borgsom wordt terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap mits de tuin schoon wordt opgeleverd.

 

Er bestaat een mogelijkheid om op de tuin een huisje óf een kasje te plaatsen. Daar gelden wel regels waaraan deze opstallen moeten voldoen. Indien een tuin vrijkomt met een huisje of kasje, kan in overleg tussen de oude en nieuwe huurder een regeling getroffen worden voor overname.