VTHZ Zevenhuizen

Hoe zijn we georganiseerd:

 

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Dit bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester, secretaris, aangevuld met 4 bestuursleden. De eerste 3 vormen tevens het dagelijks bestuur.

 

De vereniging heeft statuten, een huishoudelijk regelement en een tuinregelement. Twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur legt in deze vergadering verantwoording af van haar taken aan de vereniging. Daarnaast worden daar ook stemming gehouden voor o.a. bestuurswisselingen.

 

Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan drie commissies. Elke commissie heeft een bestuurslid als toegevoegd lid. Deze verzorgt de communicatie tussen commissie en bestuur,

 

De BOT-Commissie (Beheer en Onderhoud Tuinen) heeft als taken:

 • Toezicht houden op tuinen en complex (naleving tuinregelement)
 • Houden van periodieke tuinkeuringen
 • Coördinatie onderhoud complex door verplichte tuindienst op zaterdagochtend
 • Het in goede staat houden van alle gereedschappen, machines en overige technische installaties van de vereniging
 • Toezicht houden op de bouw van tuinhuisjes en kasjes
 • Verzorgt de collectieve bestelling van zaden en pootaardappels

 •  

  Verzorgt de collectieve bestelling van mest en compost

 

De Evenementencommissie met als taken

 • Het organiseren van verenigingsevenementen

 

De  Clubhuiscommissie met als taken

 • Beheer van het clubhuis en kantine